Efimienko Edward  Eliasińska Małgorzata  Engel Bartłomiej
 Efimienko Przemysław  Eling Artur  Erdmańczyk Anna
 Efinowicz Michał  Eling Lidia  Ernst Andrzej
 Ehrlich Bronisław  Ellert Ryszard  Ertel Radosław
 Ejchost Janusz  Elminowski Jacek  Etzel Jerzy
 Elias Marcin  Elminowski Wojciech  Ewertowski Jarosław
   Elwart Roman